Privatlivspolitik

Samarbejdspartnere / leverandører

1.0 Dataansvarlig 

FLC Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med os. 

2.0 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at rette henvendelse til GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk

3.0 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig. 

3.1 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og FLC Danmark.

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen. Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at FLC Danmark kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse FLC Danmark er pålagt efter bogføringsloven. 

4.0 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere og data behandlere. 

4.1 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. 

Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. 

En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

5.0. Tidsrum for opbevaring 

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør. Personoplysninger, der er relevante for FLC Danmarks bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.  

6. Forpligtelser 

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os. 

7.0 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk