IT-service

Alle virksomheder har behov for en stabil og sikker IT-løsning, som hver dag levere høj hastighed til brugerne. Alle IT-løsninger skal løbende holdes opdateret, og de fejl som opstår skal elimineres hurtigt og effektivt. Vi er af den opfattelse, at man i høj grad kan vurderer sin IT-samarbejdspartner, når noget går galt. Ingen er fejlfri, det handler derfor i høj grad om, hvor effektiv man er til at udbedre fejl og hvordan man gør det.

FLC har 3 serviceteams, som alle bidrager til at vi hver dag kan levere en høj kundeservice og tilfredshed. Vores helpdesk, drift og leveranceteams sikrer tilfredshed i hverdagen, uanset om I har behov for at få implementeret nye løsninger eller har brug for hjælp.

IT-aftale

Ingen services, uden en aftale.

Vi får positive respons fra vores kunder, som er meget tilfredse med at de får én faktura hver måned. Fakturaen dække alle services og forskellige licenser, så man altid har et præcist overblik over virksomhedens omkostninger.

Vi samler således alle omkostninger, som kan nedbrydes til en månedlig betaling. Heri kan der også indgå licenser, som egentlig ikke udbydes på månedsbasis – det faciliterer vi i FLC for at sikre jer et godt overblik. I en IT-Aftale indgår alle services eksempelvis overvågning, opdatering, garanti og tilkald, daglig backupkontol og meget mere.

Vores samarbejde med FLC går mange år tilbage. Vi holder fast, da vi prioriterer en solid partner, der kender vores løsning og som samtidig står ved det de lover. I det daglige har vi en god og sund dialog. Ingen forsøger, at sælge os mere end det har behov for. FLC har dog viden og kompetence til at dække alle facetter som eks. egen server installation, cloud eller hybrid når vi taler infrastruktur. Dermed er vi sikret vores IT installation til enhver tid understøtter vores forretning.
På årlige statusmøder viser FLC stort mod og mandshjerte til en åben drøftelse af samarbejdet – og her gennemgår vi alle aspekter omkring tilfredshed, eventuelle udfordringer, faktuelle sager, vores forventning til fremtiden og FLC’s input, så vi også er på forkant fremadrettet

Michael Jonasen

Indehaver & Landinspektør

Har du brug for rådgivning?

Torben Høiberg

Direktør

IT er nødvendigt for alle virksomheder, og det passer desværre ikke sig selv. Mange virksomheder har fokus på sikkerhed, som bl.a. handler om løbende opdateringer af hard- og software. Der er med andre ord brug for IT-Services, for at sikre en stabil og sikker platform. Vi har en lang række servicetilbud, som alle er opstået på baggrund af forespørgsler fra kunder.

Jeg kan hjælpe din virksomhed med de services, som I ønsker – lad os aftale et møde hos jer, og få indblik i mulighederne.

Kunderådgivere

Kundeservice
Helpdesk

Ingen IT-løsning kan holdes i luften uden behov for adgang til en kundeservices. Vores kundeservices hjælper jer med udbedring af de fejl, som opstår i hverdagen. Vi hjælper jer også, hvis der opstår opgaver, som I ikke selv kan udføre.

Vores kundeservice løser opgaver ud fra fast beskrevne arbejdsgange, som sikrer en hurtig og effektiv løsning. Vi benytter et avanceret sagssystem, som sikrer at vi overholder vores aftale med jer (Service Level Agreement). Vi forholder os til de opgaver som modtages pr. telefon, mail eller via vores kundeservicesystem on-line indenfor 15 minutter, vi kontakter jer indenfor 1 time og har fokus på at opgaver skal være udbedret indenfor maks. 2 timer.

Vi tilbyder en særlig VIP-kundeservice til virksomheder med +100 brugere. Denne service betyder, at I vil blive mødt af en velkomst, som signalerer at det er jeres egen kundeservice I ringer til.

Driftservice
Overvågning, vedligeholdelse og eskarlering

Vi sørger for at overvåge de dele af jeres samlede løsning som I ønsker. Overvågningen sker med reaktion på fejl indenfor normal arbejdstid eller 24x7x365, efter aftale med jer. Vi anvender her et af de mest avancerede systemer, som overvåger alt fra servernedbrud til specifikke fejl i programmer. I vælger selv, hvor meget vi skal overvåge og hvilken reaktion I ønsker pr. enhedstype (servere, firewalls, switche, klientudstyr, print og kopi, smartphones m.m.).

Vi vedligeholder desuden jeres løsning, så den fungerer effektivt. Her er der typisk tale om opdatering af udstyr – herunder eksempelvis systemopdateringer af servere og klientudstyr, men naturligvis også firmware i servere, firewalls, switche m.v. Vi dokumenterer vores services via månedlig rapportering. Omfanget af rapporteringen og indholdet i rapporteringen aftales altid separat fra kunde tl kunde, da krav, ønsker og behov herfor er forskelligt.

Der kan opstå situationer, hvor I rammes af fejl eller angreb, som kan berøre flere eller alle brugere. I situationer som er driftkritiske og hvor flere brugere er ramt, så er der behov efor en lynhurtig reaktion, det er de situationer, hvor vores eskaleringsteam aktiveres. Afhængig af omfanget af den kritiske situation, så handler vi forskelligt – der er typisk tale om, at der skal udarbejdes en specifik plan for, hvordan vi får stabiliseret jeres situation. I disse tilfælde holder vi jer løbende opdateret med et forud aftalt interval.

Faste besøg
Leverance

Vi tilbyder on-site service, hvor vi er på besøg hos jer i x antal timer med et fast interval. Det kan eksempelvis være hver uge, måned e.l. De faste besøg får vi positiv respons på, idet mange oplever det således, at de har deres egen IT-Afdeling, når vi er på besøg. Vi udfører her almindelige serviceopgaver og udbedre problemstillinger som ikke haster.

Vi står naturligvis også for implementering af både små og store løsninger, herunder f.eks levering og tilslutning af nyt udstyr (stationær eller bærbar pc, nye skærme, printere m.m.) eller større løsninger som f.eks. ny serverinfrastruktur, firewalls, switche eller WiFi løsninger.

on-site service
implementering

Blandt de mest almindelige udfordringer er høj hastighed. Alle forventer lynhurtig reaktion uanset hvad der arbejdes med, og netop på dette punkt kan forsinkelser til og fra skytjenester i visse tilfælde være en udfordring. Uanset hvilken serverløsning man har valgt, så har selve storageløsningen en stor betydning for den hastighed, som leveres ud til brugerne.

Når man betragter HPE Storageløsninger, så findes der en HPE storageløsning til ethvert behov og økonomi. Vi har specifikt gode erfaringer med HPEs Nimble Storageserie, som vi gerne præsenterer for jer på et personligt møde. Nimble storageløsninger lever bare op til kundernes forventninger på så mange områder.