Privatlivspolitik

Hjemmesidebesøgende

1.0. Dataansvarlig

FLC Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. 

2.0. Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til GDPR ansvarlig på  GDPR@flc.dk 

3.0. Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen, samt forbedringer af søgeresultater. 

3.1 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

4.0. Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives ikke til andre. 

4.1 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. 

Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.  

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer.
En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

5.0. Tidsrum for opbevaring 

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for der formål, som de blev indsamlet til. 

6.0. Forpligtelser 

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.  

7.0 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte GDPR ansvarlig på  GDPR@flc.dk 

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

7.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

7.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

7.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

7.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

8.0 Datatilsynet 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.