Privatlivspolitik

Medarbejdere

1.0 Dataansvarlig 

FLC Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse. 

2.0 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med personaleadministrationen hos FLC Danmark er du velkommen til at rette henvendelse til GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk

3.0 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet. 

3.1 Retsgrundlag for behandling 

Behandling af personoplysninger hos FLC Danmark kan have forskellige juridiske grundlag. Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn. Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved: 

•     Mødeadministration 

•     Håndtering af mødereferater

•     Ledelsesrapportering mv.

4.0 Kategorier af modtagere 

Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder og FLC. Eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision. 

4.1 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. 

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

5.0 Tidsrum for opbevaring 

Almindeligvis opbevares oplysningerne i fem år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående. Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i fem år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l. I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år. 

6.0 Forpligtelser 

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan have en stilling hos os 

7.0 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk 

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

7.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

7.3 Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

7.4 Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

7.5 Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

7.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

8.0 Datatilsynet 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.