Privatlivspolitik

Kunder

1.0.Dataansvarlig 

FLC er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig. 

2.0. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk 

3.0. Formålet med behandling af personoplysningerne.

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig.
Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven. 

3.1. Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og FLC Danmark.
Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at FLC Danmark kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Derudover vil behandlingen være en forpligtelse FLC Danmark er pålagt efter hvidvask og bogføringsloven. 

4.0 Kategorier af modtagere. 

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere. 

4.1. Kategorier af modtagere i tredjelande.

Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. 

Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. 

En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

5.0. Tidsrum for opbevaring 

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør. 

6.0 Forpligtelser 

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.  

7.0 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk