Ledelseserklæring

Virksomhedens ledelse (Databehandleren) erklærer overfor den Dataansvarlige, at FLC Danmark ApS; under sin behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges vegne, løbende sikrer overholdelse af sine forpligtelser efter den indgående Databehandleraftale og at FLC Danmark vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at Databehandlerens behandling af personoplysninger opfylder kravene i Persondataforordningen. FLC Danmark sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende tavshedspligt

GDPR foranstaltninger

Tiltag i forbindelse med implementeringen af Databeskyttelsesforordningen i FLC Danmark ApS

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

 • Samtlige systemer og software har gennemgået en Impact og Risk Assessment i forhold til overholdelse af GDPR.
 • På baggrund af ovenstående er der udført en række tilretninger i vores systemer. Derudover er der identificeret og prioriteret en række opgaver, der har til hensigt at automatisere eller mindske kompleksiteten ved ønsker om indsigt, sletning og portering.
 • Der er oprettet interne politikker og procedurer i forhold til behandling og sletning af personhenførbare data, der ikke har hjemmel direkte i levering af vores ydelser til slutkunderne.
 • Der er oprettet interne politikker og procedurer i forhold til behandling og sletning af personhenførbare data, der ikke har hjemmel direkte i levering af vores ydelser til slutkunderne.
 • Alle vores medarbejdere er fuldt orienteret i Databeskyttelsesforordningens indflydelse på vores nuværende og fremtidige arbejde.
 • Vi har synliggjort og opdateret vores persondatapolitikker overfor såvel kunder og forhandlere samt overfor vores medarbejdere.
 • Der er oprettet Databehandleraftaler i alle de samarbejdsled, der kan tænkes at indeholde personhenførbare data. Det er både i forhold, hvor vi kan tolkes som værende databehandlere, og i forhold hvor vi kan tolkes som værende dataansvarlige.
 • Der er aftalt kontaktflader med de samarbejdspartnere, hvor der er delt dataansvar.

Underdatabehandlere og samarbejdspartnere

 • Adobe (Adobe Creative Cloud)
 • Euroform Jetadvice
 • Mailchimp (Nyhedsbreve)
 • Microsoft (Office 365)
 • Microsoft Partnerportal
 • Ncentral - SolarWinds
 • GlobalConnect
 • Fuzion
 • QuestionPro
 • TrendMicro (via FuseMail)
 • Webhosting
 • Webmercs
 • Microsoft C5 (Conprehensive IT-solutions)
 • Autotask
 • IT Glue
 • Curanet

Databeskyttelsespolitik og rettigheder

Forhold vedr. databeskyttelse i forbindelse med implementeringen af Databeskyttelsesforordningen i FLC Danmark ApS

Personoplysninger:

Som kunde hos FLC Danmark ApS bliver din virksomhed registreret i vores systemer, og det nødvendiggør afgivelse af en række oplysninger. Disse oplysninger er blandt andet navn på kontaktperson, telefonnummer og mailadresse. Derudover registreres og lagres dine henvendelser vedr. opgaver o.l. med henblik på at kunne dokumentere aftaler, projekter o.l. Vi er opmærksomme på hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, hvorfor vi blandt andet har udfærdiget en databehandleraftale, der gensidigt sikrer kundernes data.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?:

Vi indsamler og registrerer personligt identificerbare oplysninger - enten med det formål at kunne levere de bestilte ordrer eller for at kunne tilsende jer nye koder ved anmodning, tilbud, nyhedsbreve og andre informationer, såfremt du har anmodet om det. Når vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside og portaler, sikrer vi, at du bliver informeret, om præcis hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor. Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker at modtage f.eks. nyhedsbreve eller lignende henvendelser fra os.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?:

Oplysninger videregivet til FLC Danmark ApS sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger i vores systemer. De oplysninger, du afgiver, bliver behandlet internt i FLC Danmark ApS eller af eksterne databehandlere/ samarbejdspartnere, der er undergivet instruktion af FLC Danmark ApS. Oplysningerne bliver ikke gjort til genstand for anden ekstern videregivelse uden dit samtykke.

Adgang til oplysninger:

Som registreret hos FLC Danmark ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine oplysninger i vores systemer. Du har også med visse begrænsninger ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om jeres virksomhed og medarbejdere. Hvis der er behov for det, har du krav på at få rettet i personlige oplysninger. Oplysninger opbevares eller transmitteres krypteret i det omfang, det er muligt.