Ydelser

FLC tilbyder en lang række serviceaftaler, som sikrer IT-driften i din virksomhed

Serviceaftalerne er skabt ud fra aktuelle behov hos vore kunder igennem længere tid og kan frit kombineres efter behov.

Helpdeskaftale – pc/netværk

 • Sikrer hjælp samme arbejdsdag i tidsrummet 8-16.
 • Fjernstyring af PC så du kan følge med.
 • Fast pris i 12 måneder uanset dit forbrug – pris afhængig af antal medarbejdere.
 • Dækker pc/netværk og tilsluttet udstyr – dog ikke specifikke programmer (økonomi, CAD m.v.) eller fejl som skyldes fejl i 3. parts produkter, som FLC ikke har mulighed for at rette).
 • Du betaler ikke normal opstart på 150,- kr. pr. sag.

FLC Vedligeholdelsesaftale

 • Sikrer proaktiv forebyggelse af fejl frem for dyr ”helbredelse”.
 • Udførlig rapport efter hvert besøg med bl.a. backupkontrol der opfylder revisionskrav, udførte opgaver og områder, der kræver særlig opmærksomhed.
 • Kontrol og opdatering af netværket, backup, antivirus m.m..
 • Altid installation af nyeste sikkerhedsopdateringer.
 • FLC anbefaler 4 årlige vedligehold – der betales for det antal timer, der forbruges fra besøg til besøg. Det første besøg er typisk lidt dyrere – som hovedregel 2-4 timer afhængig af netværkets størrelse og omfang.

FLC Beredskabsaftale

 • Tilkald indenfor maks. 4 timer og start på fejlsøgning v/kritiske netværksfejl = mere end 2 brugere er berørt af samme fejl i infrastrukturløsningen.
 • Maksimering af oppetid.
 • Minimering af risiko for tab af produktivitet, ordrer, utilfredse kunder, tabt arbejdsfortjeneste m.v..
 • Du sparer straksgebyr på normalt 1.495,- kr. pr. sag.

FLC Udvidet Beredskabsaftale

 • Tilkald indenfor maks. 4 timer og start på fejlsøgning v/kritiske netværksfejl = mere end 2 brugere er berørt af samme fejl i infrastrukturløsningen.
 • Udvidet dækning aftener og weekender.
 • Maksimering af oppetid.
 • Minimering af risiko for tab af produktivitet, ordrer, utilfredse kunder, tabt arbejdsfortjeneste m.v..
 • Du sparer straksgebyr på normalt 2.495,- kr. pr. sag udenfor normal åbningstid.

FLC garanti- og ”i drift igen” aftale – hardwaredækning på udvalgte produkter

 • Tilkald af tekniker og “i drift igen” garanti på 4 timer fra fejlmelding, som dækker det udstyr, der er oplyst i aftalen (typisk servere og andre kritiske enheder).
 • Besparende da I kommer hurtigere i gang ved kritiske fejl, hvor I alternativt ikke kan arbejde (x medarbejdere x timeløn x tabt tid = besparelse).
 • Maksimering af oppetid.
 • Minimering af risiko for tab af produktivitet, ordrer, utilfredse kunder, tabt arbejdsfortjeneste m.v..
 • Du sparer straksgebyr på normalt 1.495,- kr..

FLC Backup Kontrolaftale

 • Kontrol af den daglige backuprapport.
 • Action i form af kontakt til virksomheden hvis backup har fejlet.
 • Dækker tilpasning og udbedring af mindre fejl.
 • Dækker ikke fysisk service ej heller udskiftning af backupdrev ved fejl eller lignende.

FLC Overvågningsaftale 24x7x365

 • Overvågning af kritisk hardware – fysiske og virtuelle servere.
 • Overvågning af software og services i infrastrukturmiljøet.
 • 24x7x365 fejlmelding til central system ved FLC Danmark.
 • Besked om fejlmelding og action herpå inkl. mindre fejludbedringer u/b.

FLC Driftsstøtte – faste besøg hver uge, måned, kvartal

 • Fast aftalte servicebesøg x timer pr. besøg hver uge, måned kvartal e.l..
 • Normal timepris efter forbrugt tid – hvor din fairpris rabat fratrækkes.
 • Du undgår de små daglige og irriterende opgaver, der løbende skal udføres.
 • I er altid sikret hjælp, fordi besøgene løbende bookes med 1. prioritet.
 • I har adgang til høj ekspertise.
 • Aftalen kan løbende justeres – I binder jer ikke til nogle faste antal timer og skal ikke købe klippekort m.v..

FLC Driftskontrolaftale

 • Beskytter din IT-investering og dit netværk.
 • Sikrer proaktiv forebyggelse af fejl frem for dyr ”helbredelse”.
 • Udførlig rapport hver måned med information om det der blev kontrolleret og udført.
 • Konkret status på alle vigtige områder.
 • Opdatering og sikring af netværket.
 • Altid installation af nyeste servicepakker fra producenterne.

FLC Forbrugsaftale – print og kopi

 • Omfatter overvågning af alle printere/mfp/kopimaskiner (HP).
 • Automatisk levering af forbrugsstoffer til lave priser (rabat på alt).
 • Ingen fastlåste sidepriser med indeksstigninger.
 • Ingen krav om udskrivning af minimum antal sider/år.
 • Inkl. garanti på enheder op til 5 år.

 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.