Ydelser

FLC tilbyder en lang række serviceaftaler, som sikrer IT-driften i din virksomhed

Serviceaftalerne er skabt ud fra aktuelle behov hos vore kunder igennem længere tid og kan frit kombineres efter behov.

Helpdeskaftale – pc/netværk

 • Sikrer hjælp samme arbejdsdag i tidsrummet 8-16.
 • Fjernstyring af PC så du kan følge med.
 • Fast pris i 12 måneder uanset dit forbrug – pris afhængig af antal medarbejdere.
 • Dækker pc/netværk og tilsluttet udstyr – dog ikke specifikke programmer (økonomi, CAD m.v.) eller fejl som skyldes fejl i 3. parts produkter, som FLC ikke har mulighed for at rette).
 • Du betaler ikke normal opstart på 150,- kr. pr. sag.

FLC Vedligeholdelsesaftale

 • Sikrer proaktiv forebyggelse af fejl frem for dyr ”helbredelse”.
 • Udførlig rapport efter hvert besøg med bl.a. backupkontrol der opfylder revisionskrav, udførte opgaver og områder, der kræver særlig opmærksomhed.
 • Kontrol og opdatering af netværket, backup, antivirus m.m..
 • Altid installation af nyeste sikkerhedsopdateringer.
 • FLC anbefaler 4 årlige vedligehold – der betales for det antal timer, der forbruges fra besøg til besøg. Det første besøg er typisk lidt dyrere – som hovedregel 2-4 timer afhængig af netværkets størrelse og omfang.

FLC Beredskabsaftale

 • Tilkald indenfor maks. 4 timer og start på fejlsøgning v/kritiske netværksfejl = mere end 2 brugere er berørt af samme fejl i infrastrukturløsningen.
 • Maksimering af oppetid.
 • Minimering af risiko for tab af produktivitet, ordrer, utilfredse kunder, tabt arbejdsfortjeneste m.v..
 • Du sparer straksgebyr på normalt 1.495,- kr. pr. sag.

FLC Udvidet Beredskabsaftale

 • Tilkald indenfor maks. 4 timer og start på fejlsøgning v/kritiske netværksfejl = mere end 2 brugere er berørt af samme fejl i infrastrukturløsningen.
 • Udvidet dækning aftener og weekender.
 • Maksimering af oppetid.
 • Minimering af risiko for tab af produktivitet, ordrer, utilfredse kunder, tabt arbejdsfortjeneste m.v..
 • Du sparer straksgebyr på normalt 2.495,- kr. pr. sag udenfor normal åbningstid.

FLC garanti- og ”i drift igen” aftale – hardwaredækning på udvalgte produkter

 • Tilkald af tekniker og “i drift igen” garanti på 4 timer fra fejlmelding, som dækker det udstyr, der er oplyst i aftalen (typisk servere og andre kritiske enheder).
 • Besparende da I kommer hurtigere i gang ved kritiske fejl, hvor I alternativt ikke kan arbejde (x medarbejdere x timeløn x tabt tid = besparelse).
 • Maksimering af oppetid.
 • Minimering af risiko for tab af produktivitet, ordrer, utilfredse kunder, tabt arbejdsfortjeneste m.v..
 • Du sparer straksgebyr på normalt 1.495,- kr..

FLC Backup Kontrolaftale

 • Kontrol af den daglige backuprapport.
 • Action i form af kontakt til virksomheden hvis backup har fejlet.
 • Dækker tilpasning og udbedring af mindre fejl.
 • Dækker ikke fysisk service ej heller udskiftning af backupdrev ved fejl eller lignende.

FLC Overvågningsaftale 24x7x365

 • Overvågning af kritisk hardware – fysiske og virtuelle servere.
 • Overvågning af software og services i infrastrukturmiljøet.
 • 24x7x365 fejlmelding til central system ved FLC Danmark.
 • Besked om fejlmelding og action herpå inkl. mindre fejludbedringer u/b.

FLC Driftsstøtte – faste besøg hver uge, måned, kvartal

 • Fast aftalte servicebesøg x timer pr. besøg hver uge, måned kvartal e.l..
 • Normal timepris efter forbrugt tid – hvor din fairpris rabat fratrækkes.
 • Du undgår de små daglige og irriterende opgaver, der løbende skal udføres.
 • I er altid sikret hjælp, fordi besøgene løbende bookes med 1. prioritet.
 • I har adgang til høj ekspertise.
 • Aftalen kan løbende justeres – I binder jer ikke til nogle faste antal timer og skal ikke købe klippekort m.v..

FLC Driftskontrolaftale

 • Beskytter din IT-investering og dit netværk.
 • Sikrer proaktiv forebyggelse af fejl frem for dyr ”helbredelse”.
 • Udførlig rapport hver måned med information om det der blev kontrolleret og udført.
 • Konkret status på alle vigtige områder.
 • Opdatering og sikring af netværket.
 • Altid installation af nyeste servicepakker fra producenterne.

FLC Forbrugsaftale – print og kopi

 • Omfatter overvågning af alle printere/mfp/kopimaskiner (HP).
 • Automatisk levering af forbrugsstoffer til lave priser (rabat på alt).
 • Ingen fastlåste sidepriser med indeksstigninger.
 • Ingen krav om udskrivning af minimum antal sider/år.
 • Inkl. garanti på enheder op til 5 år.

 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Børsen gazeller fra 1997 til 2008 HPE Partner Logo